Opiskelijat kaipaavat ohjeistusta tekoälyn käyttöön
Yliopistojen linjaukset tekoälyn sallitun käytön suhteen ovat puutteellisia, selviää tuoreesta opiskelijatutkimuksesta.
IT Insider toimitus
27.12.2023

Suurin osa tekniikan alan korkeakouluopiskelijoista kertoo, että heidän yliopistonsa käytännöt tekoälyn suhteen ovat epäselviä tai olemattomia. Tekoälyn käyttö on lisääntynyt, mutta opiskeijat eivät tiedä kannustetaanko heitä tekoälyn käyttöön, tai onko se ylipäätään sallittua.

Tiedot selviävät Tekniikan akateemiset TEKin tuoreesta opiskelijatutkimuksesta.

Tekniikan alan korkeakouluopiskelijoista lähes kaksi kolmesta käyttää opiskeluissaan tekoälyä. Vajaa puolet eli 48 prosenttia käyttää tekoälyä toisinaan ja 14 prosenttia usein. Loput 38 prosenttia ei ole käyttänyt tekoälyä opiskeluissaan.

Tekniikan korkeakouluopiskelijoiden joukossa tekoälyn hyödyntämiseen liittyy paljon epätietoisuutta. Esimerkiksi opiskelijoista 18 prosenttia on samaa mieltä väittämästä ”Yliopistollani kannustetaan tekoälytyökalujen hyödyntämiseen opiskelussa”. 33 prosenttia on eri mieltä ja 25 prosenttia vastaa ”en osaa sanoa”.

Toisaalta epätietoisuutta on myös siitä, onko tekoälyn käyttöä opiskeluissa rajoitettu tai onko käyttö peräti kiellettyä. Myöskään koulutusta tai ohjeita ei tunnu olevan saatavilla, sillä vain kahdeksan prosenttia vastaajista on kokee, että yliopistot tarjoavat koulutusta ja ohjeita tekoälytyökalujen käytön helpottamiseksi. Eri mieltä on 37 prosenttia ja 44 prosenttia valitsee vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

”Yliopistojen on nyt päätettävä tekoälyn käyttösäännöt. Opiskelijoiden täytyy oppia uusien työtä tehostavien työkalujen käyttöä, mutta myös kehittää omaa ajatteluaan. Opiskelijoiden epätietoisuus ei saa jatkua”, TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä sanoo.

Suositellut

Uusimmat