Netflix on selkeä suoratoistoykkönen
Suomalaiset ovat valmiita käyttämään keskimäärin 10-19 euroa kuukaudessa suoratoistopalveluihin. Netflix on selvästi suosituin pavelu.
IT Insider toimitus
22.10.2021

Suomalalaiset ovat siirtyneet maksullisten viihdepalvelujen käyttöön erilaisten verkkopalveluiden myötä. Aikaisemmin maksulliset kanavapaketit olivat Suomessa selvästi harvinaisempia kuin naapurimaissamme mutta Netflixin myötä erilaisiin palveluihin ollaan nyt totuttu ja niistä äollaan valmiita maksamaan.

DNA toteutti suomalaisten suoratoistopavelujen käyttöä tutkivan selvityksen. Tutkimuksen käytännön järjestelyistä avstasi Bilendi. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.¬–13.4.2021. Kohderyhmänä olivat 18–75-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

Maksullisista palveluista selkeä ykkönen kaikissa ikäryhmissä on Netflix. Vastanneista 45 prosentilla oli Netflix käytössä. Toisena oli C More 22 prosentilla ja kolmantena Ruutu+, jota tilasi 19 prosenttia vastaajista.. Etenkin Netflixin osalta näkyy, että palvelu on jatkuvasti tilauksessa. Sen sijaan esimerkiksi HBO Nordicin osalta näkyy, että palvelu tilataan tiettyä sisältöä varten.

Tällä hetkellä se oli käytössä vain 8 prosentilla vastajista, mutta viimeisen vuoden aikana tilaus oli ollut 21 prosentilla.

Maksulisissa palveluissa käyttö painottuu selvästi nuorempiin ikäryhmiin.

Ilmaispalveluista selkeä ykkönen on Yle Areena, jota käyttää 82 prosenttia vastaajista. Areenan osalta käyttö oli todella vahvaa kaikissa ikäryhmissä.

Kyselyssä selvitettiin myös maksuvalmiutta. 45 prosenttia vastaajista on valmis maksamaan 10-19 euroa ja 32 prosentilla kipuraja on kymmenessä eurossa. Käytännössä tämä tarkoittaa 1-2 tyypillistä suoratoistopavelua kuukaudessa.

Suurimmat erot ostokäyttäytymisessä löytyy eri ikäryhmien välillä. Kaikkein eniten tilaushalukkuutta löytyy nuorimmasta, 18–24-vuotiaiden vastaajaryhmästä. Heistä vain viisi prosenttia ei ole halukas maksamaan suoratoistopalvelusta lainkaan ja 57 prosenttia on valmis käyttämään tilauksiin kuukaudessa 10–19 euroa tai enemmän. Kyselyn vanhinta ikäpolvea edustaneissa 65–75-vuotiaissa vastaavasti taas 40 prosenttia oli sitä mieltä, ettei halua maksaa käyttöoikeuksista mitään.

Kuukausitasolla eniten rahaa näyttäisivät käyttävän 35–44-vuotiaat, sillä heistä joka viides on valmis maksamaan suoratoistopalvelusta 20–39 euroa ja melkein kymmenesosa (8 %) yli 40 euroa kuukaudessa. Lähes samoihin euroihin päätyvät 25–34-vuotiaat.

”Vaikka 25–44-vuotiaat ovat valmiita kuluttamaan enemmän rahaa suoratoistopalveluihin, niin heillä on palveluita kuitenkin käytössään vähemmän kuin 18–25-vuotiailla vastaajilla. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että useammalla on tuossa vaiheessa elämää taloudessa lapsia ja aikaa kuluttaa sisältöjä on vähemmän. Yleensä silloin tilataan perheeseen paremmin sopivia hieman kalliimpia paketteja, kuten urheilu- ja Netflixin perhepakettia”, sanoo DNA:n viihdeliiketoiminnan johtaja Mikko Saarentaus.

Joka viidennellä suomalaisella on käytössään vähintään kolme maksullista suoratoistopalvelua ja 40 prosentilla kaksi palvelua. Nuorilla palveluita on aktiivisena selkeästi enemmän kuin vanhemmilla vastaajilla, sillä 36 prosenttia alle 24-vuotiasta täysi-ikäisistä kertoo tilaavansa vähintään kolmea palvelua. Vanhimmassa 65-75-vuotiaiden vastaajaryhmässä näin montaa suoratatoistopalvelua tilaa vain kahdeksan prosenttia.

Tilausten määrän kääntöpuolena yllättävän usealla vastaajalla on epäselvyys siitä, kuinka paljon rahaa kuukaudessa eri palveluihin kuluu. Tutkimuksen mukaan 15 prosenttia suomalaisista ei tiedä paljonko rahaa suoratoistopalveluihin kuukaudessa kuluu. Lisäksi 39 prosenttia kokee maksavansa palveluista osin turhaan, kun aikaa eri palveluiden katsomiselle ei ole tarpeeksi.

Suositellut

Uusimmat