Näin rakennat hyvät mittarit
Huono mittari on pahempi kuin mittareiden puute. Saat mitä mittaat ja henkilöstön toiminta muuttuu aina mittareiden mukaan.
IT Insider toimitus
26.4.2022

Usein kuultu totuus on, että saat sitä mitä mittaat. Yksinkertaisen kuuloinen lauseen on totta, mutta se sisältää sanomattoman vaatimuksen hyvistä mittareista.

Hyvät mittarit ovat vaikeita tehdä ja vaikeita ylläpitää. Huonommat ovat sen sijaan helpompia. Mutta siihen ansaan ei kannata langeta, kertoo CIO.com.

Huonot mittarit ovat pahempi asia kuin mittareiden puute. Huomio kiinnittyy huonoilla mittareilla vääriin asioihin.

Mittareita käytetään yleensä toiminnan parantamiseen. Mutta se on kaksiteräinen miekka. Toisaalta mittareiden avulla henkilöstö tietää, mikä on mittareiden mukaan parempaa ja ovatko he pääsemässä tavoitteeseen.

Toinen puoli mittareissa on se, että ilman mittaria he pyrkivät parantamaan toimintaansa omasta näkökulmastaan, mutta mittareiden kanssa he haluavat nimenomaan saada mittarin näyttämään parempaa tulosta. Siitä syystä hyvien mittareiden rakentaminen onkin ehdottoman tärkeää.

Mittaamisesta CIO.comiin kirjoittanut Bob Lewis esittelee jutussaan myös Lewisin mittaamisen lait.

Ensimmäisen lain mukaan jokaisen mittarin pääasiallinen tavoite on muuttaa henkilön ja tiimin toimintaa.

Toisen lain mukaan mittareilla saat juuri sitä mitä mittaat. Tämä on mittareiden rakentamisen suurin riski.

Kolmannen lain mukaan henkilöstö ryhtyy nopeasti seuraamaan mittareita. Jatkossa se ei tee mitään mikä ei heilauta mittaria.

Hyvien mittareiden rakentamiseen voi käyttää esimerkiksi seuraavia seitsemää periaatetta. Ne huomioimalla mittaristo on todennäköisemmin onnistunut ja niiden käyttäminen muuttaa toimintaa haluttuun suuntaan.

  1. Mittari on kytketty johonkin tärkeään.

Hyödyllisen mittarin pitää liittyä organisaation kannalta tärkeään tavoitteeseen. Hyviä tavoitteita ovat esimerkiksi liiketoimintatavoite tai prosessin lopputulos. Jos mittaria ei ole liitetty mihinkään, se ei kerro mitään hyödyllistä.

Ja jos liitetty tavoite ei ole tärkeä, ei siihen kannata lopulta laittaa myöskään mittaria.

  1. Mittari on kalibroitu

Yleisesti ottaen mittarin täytyy antaa samanlaisia tuloksia riippumatta siitä, kuka mittauksen tekee. Toki joissain tapauksissa mittaukset ovat henkilöriippuvaisia. Esimerkiksi henkilöstön suorituksen arvioinnissa moni asia on subjektiivinen eikä niitä voi mitata absoluuttisesti.

Tästä huolimatta kalibrointi on tärkeää. Joissain tapauksissa se on vain vaikeampaa.

  1. Mittari on johdonmukainen

Mittarin pitää antaa loogisia tuloksia. Kun mitattava asia paranee, mittarin pitää aina liikkua samaan suuntaan. Ja sama pätee, kun mitattava asia heikkenee.

  1. Mittari on kattava

Lewisin kolmannen lain mukaan vain mitattavia asioita voidaan saavuttaa. Mikäli mittari ei ole riittävän kattava, sen muuttuminen ei vaikuta mihinkään tärkeään.

  1. Mittari on oikein skaalattu

Hyvin tehty mittari kertoo suoraan, onko tulos hyvä vai huono ilman, että mittarin lukija joutuu tulkitsemaan lukuja.

  1. Mittari on viestitty henkilöstölle

Lewisin ensimmäisen lain mukaan mittareista ei ole hyötyä, jos henkilöstö ei tiedä mitä niillä mitataan.

  1. Mittari on ajankohtainen

Yrityksen tavoitteet muuttuvat ajan myötä. Mikäli mittarit eivät seuraa muutosta, organisaatio jatkaa vanhojen tavoitteiden perässä.

Kuva Jay Heike Unsplash

Suositellut

Uusimmat