Liikenneala sopi datan käytön yhteisistä pelisäännöistä
Yhteisen sääntökirjan toivotaan vauhdittavan liikenteen palveluiden kehittämistä yrityksille ja kotitalouksille. Jaetulla datalla pystytään luomaan uudenlaisia liikenteen digitaalisia palveluita.
IT Insider toimitus
27.5.2022

Liikenteen alan toimijat sopivat yhteisistä säännöistä datan jakamsieen. Tavoitteena on edistää alan palvelukehitystä tavarakuljetuksissa ja henkilöliikenteessä helpottamalla muun muassa datan jakamista.

Alan yhteistyönä muotoillun sääntökirjan ottavat käyttöön kaikille avoimen liikenteen dataekosysteemin toimijat. Perustajajäsenet Finnair, Fintraffic, HSL, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT ja FLD Osuuskunta allekirjoittavat sääntökirjan ensin ja tämän jälkeen jokaiselle toimijalle lähetetään kutsu liittyä viralliseksi jäseneksi ja sääntökirjan noudattajaksi. Sääntökirja perustuu Sitran tekemään pohjatyöhön reilun datatalouden edistämiseksi.

Liikenneala seuraa vähitellen pankki- ja telekommunikaatioaloja, jotka ovat jo pitkään tarjonneet toistensa kanssa yhteentoimivia palveluita asiakkailleen.

”Liikenne kohtaa parhaillaan monta eri shokkia yhtä aikaan. Joukkoliikenne on pandemian jäljiltä yhä vaikeuksissa, Ukrainan sota heikentää Suomen kansainvälisiä yhteyksiä, polttoaineen hinnan nousu on ollut erittäin nopeaa ja liikenteen päästöjä tulee leikata tuntuvasti lähivuosina. Poikkeuksellisen isossa murrostilanteessa tarvitaan uusia keinoja, jotta liikenneala voi jatkossakin tarjota kilpailukykyisiä palveluita matka- ja kuljetusketjuissa sekä tukea täysimääräisesti Suomen kilpailukykyä”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Liikennealan palvelukehityksen nopeutumisella on asiakkaiden paranevien palveluiden lisäksi myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä kotitaloudet ja yritykset kuluttavat vuosittain liikkumiseen ja kuljettamiseen arviolta lähes 40 miljardia euroa, mikä vastaa noin 13 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lisäksi liikenne aiheuttaa viidenneksen. Isoissa luvuissa pienikin tehostaminen vähentää päästöjä ja tuo merkittäviä säästöjä yrityksille ja kotitalouksille.

Liikennejärjestelmässä väylät, ajoneuvot, palvelutarjoajat ja asiakkaat tuottavat dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Uuden sääntökirjan avulla data saadaan aiempaa matalammalla kynnyksellä ja yhteensopivassa muodossa jakoon. Tämä mahdollistaa autonomiset ajoneuvot, nopeuttaa logistiijan läpimenoaikoja, edistää dronejen hyödyntämistä palveluliiketoiminnassa tai helpottaa yhdestä sovelluksesta ostettavien matkaketjuratkaisujen kehittämistä.

”Datan jakaminen mahdollistaa uusia liiketoimintoja usealla toimialalla. Liikenteen dataekosysteemi tulee tarjoamaan oivan perustan VTT:llä valmisteilla olevien kaupunkiliikenteen kehittämisen Living Lab-ympäristöille, joissa kehitetään muun muassa raitiotieliikenteen ja sähköistyvän liikenteen latauksen uusia ratkaisuja. Dataekosysteemin kautta voidaan myös kehittää uusia ratkaisuja mm. päästö- ja energian kulutus -optimoitujen logististen ketjujen kehittelyyn ja matkustajien tarpeita parhaiten palveleviin liikkumisen digitaalisiin palveluihin”, sanoo VTT:n Liikennetutkimuksen johtaja Ari Aalto.

Kuva CHUTTERSNAP Unsplash

Suositellut

Uusimmat