Lähihoitajat arvoivat potilastietojärjestelmiä – kotimainen vaihtoehto kärjessä
Lähihoitajien näkemyksen mukaan potilastietojärjestelmät tukevat pääösin työtä, mutta kirjaukset moneen eri paikkaan ja ajankäyttö ovat selkeitä miinuspuolia. Kotimainen Esko oli hoitajien selvä suosikki.
IT Insider toimitus
27.4.2023

Lähihoitajat arvioivat käyttämänsä asiakas- ja potilastietojärjestelmät pääasiassa työtään tukeviksi. Noin puolet lähihoitajista raportoi tietojärjestelmien auttavan heitä turvaamaan hoidon jatkuvuuden.

Keskeisenä ongelmana lähihoitajat näkevät, että tietojärjestelmien käyttö vie liian ison osan työajasta asiakkaiden kanssa. Noin puolet sosiaalihuollon. julkisten sairaaloiden, terveydenhuollon avopalvelujen ja yksityisten palveluntuottajien lähihoitajista arvioi, että sama asia pitää kirjata tietojärjestelmässä moneen eri paikkaan.

Tiedot käyvät ilmi THL:n ja Itä-Suomen yliopiston toteuttamasta tietojärjestelmäkyselystä lähihoitajille.

Sekä julkisen että yksityisen puolen parhaan arvosanan eli 8,1 sai suomalainen Esko. Huonoimmaksi lähihoitajat arvioivat Apotin eli Epic-järjestelmän arvosanalla 6,4.

Tietojärjestelmät tukevat lähihoitajien arvion mukaan tiedonvaihtoa omassa organisaatiossa, mutta tiedonvaihdossa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välillä on ongelmia. Tietojärjestelmien lisäksi tiedonvaihtoon käytetään puhelinta tai papereita viikoittain. Kyselystä käy ilmi myös puutteet tietojärjestelmien yhteenvetonäkymissä.

”Puutteet organisaatioiden välisessä tiedonvaihdossa ja kokemus siitä, että yhteenvetonäkymien tulisi tukea työtä nykyistä enemmän, vahvistavat aiempien , sairaanhoitajille suunnattujen kyselytutkimusten tuloksia ”, toteaa Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto.

”Saman asian moneen eri paikkaan kirjaamisen problematiikka kietoutuu sekä koulutukseen että tietojärjestelmän toiminnallisuuteen. Kirjaamiskoulutus antaa valmiuksia kirjattavan tiedon sisällöllisistä vaatimuksista ja rakenteisen kirjaamisen mahdollisuuksista. Tavoitteena on, että tietojärjestelmä tukee ja ohjaa kirjaajaa ja että rakenteisesti oikeaan paikkaan kirjattu tieto siirtyy tarvittaviin osiin järjestelmien kokonaisuutta”, sanoo Itä-Suomen yliopiston professori Ulla-Mari Kinnunen.

Suositellut

Uusimmat