Jyväskylän yliopiston raportti arvostelee Keski-Suomen kuntien valmiutta sote-alan digitalisaatioon
Aster-potilastietojärjestelmähankkeen kaataminen perustuu puutteellisesti tehtyihin johtopäätöksiin, väittää professori Pekka Neittaanmäen tekemä raportti.
IT Insider toimitus
08.11.2021

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin valtuusto pysäytti aikaisemmin tänä syksynä viiden maakunnan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen Asterin. Syynä oli merkittävästi nousseet kustannukset.

Hanketta oli valmisteltu yhdessä KSSHP:n ESSOTEn, SiunSoten ja VPHP:n kanssa vuodesta 2018 lähtien.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tehdystä tuoreesta raportista ilmenee, että Keski-Suomen kunnilla ei ole valmiutta uudistukseen. Muilla maakunnilla on valmiudet viedä hanketta eteenpäin.

Raportin mukaan uusien potilastietojärjestelmien kulut ovat 1.8 % vuosittaisista kuluista ja noin 65 euroa/keskisuomalainen. Tieto- ja informaatioteknologian (ICT) kulut ovat SOTE-alalla vain noin 3-4 % kokonaiskuluista.

“Kuntien linjaus johtaa SOTE ICT-järjestelmien uudistamisen pysähtymiseen Keski-Suomessa ja joudumme ilmeisesti käyttämään vanhentuneita järjestelmiä vuosikymmenen loppuun asti. Järjestelmien kokonaan uusi kilpailutus on 3-4 vuotta kestävä kallis prosessi ja merkitsisi sitä, että uudet järjestelmät olisivat käytössä vasta 2030-luvulla”, raportin kirjoittanut professori Pekka Neittaanmäki toteaa. Informaatioteknologian tiedekunnassa tehdyssä raportissa on analysoitu Keski-Suomen kuntien perusteluja.


“Kunnat eivät ole hahmottanet kokonaisuutta ja tehdyt johtopäätökset kustannusten merkittävästä kasvusta pohjautuvat ilmeisen vääriin johtopäätöksiin. KSSHP:n dokumenttien mukaan kustannukset eivät ole nousseet kuntien esittämällä tavalla, vaan ne ovat pysyneet vuonna 2019 arvoidulla tasolla”, Neittaanmäki tiivistää.
Koko raportin voi lukea verkosta täältä: KSSHPn asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaprosessi 2018-2021
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78503

Suositellut

Uusimmat