Jyväskylä sai miljoonien rahoituksen kyberturvallisuuden koulutuksen kehittämiseen
3,4 miljoonan euron erityisavustus jakautuu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesken. Rahoituksen saaneen hankkeen tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyön lisääminen kyberturvallisuusalan koulutustarjonnan kehittämisessä ja työnjaon koordinoinnissa. Lisäksi Jyväskylän yliopisto sai 450 000 euroa informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.
IT Insider toimitus
22.12.2022

3,4 miljoonan eurojn erityisavustus jakautuu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesken. Rahoituksen saaneen hankkeen tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyön lisääminen kyberturvallisuusalan koulutustarjonnan kehittämisessä ja työnjaon koordinoinnissa. Lisäksi Jyväskylän yliopisto sai 450 000 euroa informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylän ammattikorkeakoululle harkinnanvaraista rahoitusta kyberturvallisuusalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Rahoitus on yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Siitä 2,26 miljoonaa euroa on osoitettu Jyväskylän yliopistolle ja 1,18 miljoonaa euroa Jyväskylän ammattikorkeakoululle.

Petri Honkosen mukaan kyberturvallisuus on keskeinen osa kokonaisturvallisuutta ja Suomesta on aiemmin puuttunut kyberosaamisen, -koulutuksen ja -tutkimuksen veturi.

”Nyt saatu rahoitus on hieno vahvistus ja tunnustus sille määrätietoiselle kyber- ja kokonaisturvallisuutta kehittävälle koulutus- ja tutkimustyölle, jota yliopistossamme on tehty pitkäjänteisesti jo vuosien ajan”, sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan muiden korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö lisää Jyväskylän yliopiston toimintaan kansallista vaikuttavuutta samalla, kun se vahvistaa alueellista osaamisekosysteemiä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen iloitsee rahoituksesta ja sanoo informaatioturvallisuuden merkityksen nousseen entistä merkittävämmin osaksi kaikkia yhteiskunnan aloja.

”Olemme kehittäneet kyberaluetta kattavasti teknisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta aina informaatiopsykologiseen turvallisuuteen saakka. Tämän rinnalla olemme koordinoineet kyberalueen yhteistyötä muun muassa AIF-verkoston kautta. Myönnetty rahoitus on merkittävä koko kansallisen verkoston kehittymisen kannalta”, Tyrväinen kertoo.

Joulukuun alussa päättyneen haun perusteella rahoituksen saaneen hankkeen tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyön lisääminen kyberturvallisuusalan koulutustarjonnan kehittämisessä ja työnjaon koordinoinnissa.

Koordinoinnissa tarkoituksena on, että samaan koulutukseen voidaan osallistua useista korkeakouluista, eikä päällekkäistä tarjontaa tuoteta.

Kyberturvallisuuteen liittyvää toimintaa ja koulutustarjontaa on samalla tarkoitus laajentaa ja täydentää valtakunnan laajuisesti. Koulutuksen järjestämisessä voidaan tehdä yhteistyötä myös ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

Yhteistyöhankkeen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylän yliopistolle 450 000 euron rahoituksen informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.

Rahoituksella ja informaatiopsykologisen osaamisen vahvistamisella parannetaan suomalaisen yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä.

Jyväskylän yliopiston informaatiopsykologisen turvallisuuden opetuksen ja tutkimuksen toimijat tekevät yhteistyötä kyberturvallisuusalan korkeakoulutusta kehittävän, koordinoivan ja tarjoavan verkoston kanssa.

Kuva: Hanna Salomäki / Jyväskylän yliopisto

Suositellut

Uusimmat