ICT-sektorin yritysten aiheuttamat päästöt ovat todellisuudessa raportoitua suuremmat
Informaatiosektorin hankinnat tulevat merkittävästi saastuttavimmilta toimialoilta. Hankintojen aiheuttamia päästöjä ei kuitenkaan lasketa päästöraportteihin mukaan.
Kalle Keinonen
05.1.2022

Informaatiosektorin yritysten päästöt olisivat merkittävästi suuremmat, jos ne raportoitaisiin eri tavalla, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eli Etlan tuoreesta tutkimuksesta. Natalia Kuosmasen, Timo Seppälän ja Ilkka Ylhäisen Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa -tutkimus tarkastelee ICT-sektorin päästöjen kehitystä Suomessa vuosina 2011-2019. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoitti tutkimusta.

Suomalaisten ICT-sektorin yritysten päästöintesiteetti on laskenut merkittävästi, kun yrityksiä tarkastellaan ilman niiden tekemiä hankintoja. Informaatiosektorin ilmastovaikutukset muodostuvat kuitenkin sektorin oman hiilijalanjäljen lisäksi myös hankinnoista sekä vaikutuksista talouden muihin sektoreihin.

Yritykset ovat ulkoistaneet päästöjään ulkomaille. Informaatiosektorin hankinnat tulevat toimialoilta, joiden kasvihuonepäästöt ovat jopa 77-kertaiset suhteessa ICT-sektorin ilmoittamiin omiin päästöihin. Hankinnoista yli 60 prosenttia tulee ulkomailta, lähinnä Kiinasta ja Yhdysvalloista.

”Kasvihuonekaasupäästöjen toimialakohtainen raportointi antaa puutteellisen kuvan yritysten ja toimialojen ympäristöystävällisyydestä. Yksittäisen yrityksen ja toimialan tuotannon ja palveluiden hankinnat sekä muut ulkoistamispäätökset voivat oleellisesti muuttaa yrityksen päästöintensiteettiä”, huomauttaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

Etlan tutkija Ilkka Ylhäisen mukaan yrityksiltä tulisi edellyttää myös yksityiskohtaisempaa päästöjen raportointia sekä huomioida päästöt kokonaisvaltaisemmin.

Suoratoistopalveluyritysten hankintoja ei voitu huomioida tutkimuksessa, sillä yritysten päästöt kirjataan Suomen sijasta rekisteröintimaan tilastoihin. Tämä vaikeuttaa huomattavasti päästöjen todellista raportointia.

”Suoratoistopalveluyritykset lisäävät ICT-sektorin ulkomailta hankittavia panoksia. Ministeriöiden tulisi selvittää OTT-liiketoimintamallilla toimivien yritysten laajemmat vaikutukset Suomen digitalouden hiilijalanjälkeen ja päästöihin”, toteaa Etlan tutkija Natalia Kuosmanen.

Suositellut

Uusimmat