Hyvä ESG-arvosana houkuttelee yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoittajia
Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijöistä muodostuva arvostelu antaa yrityksen vastuullisuudesta laajan kuvan. Kaikki kolme arvostelun osa-aluetta ovat nykypäivänä isossa roolissa, kun tarkastellaan yritystä sijoituskohteena.
Kalle Keinonen
28.10.2022

Environmental, social, and corporate governance score (ESG) eli organisaation ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijöistä koostuva arvosana houkuttelee etenkin yhteiskuntavastuullisia sijoittajia. Kolmesta tekijästä muodostuva arvostelu käsittelee organisaation tavoitteita ja toimintoja aina yrityksen hiilijalanjäljestä sen työpaikkakulttuuriin sekä eetokseen riskien ja toimintojen hallinnasta. Aiheesta kertoo teknologialehti CIO.

ESG:n kolme vastuullisuuskriteeriä:

  • Ympäristösitoumus:kaikki mikä koskee yrityksen sitoutumista kestävää kehitystä kohtaan ja sen konkreettinen ympäristövaikutus, sisältäen hiilijanajäljen, energiankulutuksen, jätteen määrän sekä ympäristövastuun.
  • Sosiaalisitoumus: yrityksen sisäinen työkultuuri ja työolosuhteet sekä työntekijöiden tyytyväisyys, pysyvyys, monimuotoisuus, terveys ja turvallisuus.
  • Hallintositoumus: yrityksen hallinnon noudattaminen, sisäinen yrityskulttuuri, palkkasuhteet, yrityksen eetos sekä johdon avoimuus ja vastuullisuus.

ESG kattaa kaikki kolme osa-aluetta, jotka ovat muodostuneet nyky-yhteiskunnassa entistä tärkeämmiksi yritysten tarkastelun kannalta. Ilmastomuutoksen aiheuttamien vaikutusten kasvaessa myös yritysten ympäristötoimenpiteiden merkitys kasvaa entisestään. Myös yrityksen julkisuuskuvan merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä nykypäivänä yksikin twiitti voi vaikuttaa negatiivisesti koko brändiin tai yrityksen maineeseen. Teknologian ympärillä kiihtyvissä määrin kasvava uusi lainsäädäntö puolestaan pakottaa yritykset joustavaan operaatioiden hallintaan.

Käytännössä yrityksen ESG-arvosana määritetään asteikolla 0-100, jossa yli 70 voidaan pitää ”hyvänä” arvosanana. Arvosanan määrittävät kolmannen osapuolen yritykset. Tällä hetkellä prosessia ei ole rationalisoitu ja eri yrityksillä on omat tapansa määrittää niiden antamat ESG-arvosanat.

Arvostelut auttavat yrityksiä tarjoamaan tietoa potentiaalisille ja nykyisille sijoittajilleen sekä mahdollisesti myös eri maiden hallituksille, jotka harkitsevat luvan myöntämistä yrityksen toiminnannalle maan rajojen sisäpuolella. ESG-analyysin teettäminen voi osoittaa sijoittajalle selkeästi, että yritys on hänen rahansa ja aikansa arvoinen.

CIO:n mukaan sijoittajat ovat alkaneet tarkastella sijoittamansa yrityksen ESG-arvoja kokonaisvaltaisesti.  Sijoitusrahastoyhtiöt ovat puolestaan alkaneet tarjoamaan ESG-luokituksia seuraavia pörssinoteerattuja rahastoja (ETF).

ESG-arvostelu on kohdannut myös kritiikkiä. Eri arviointimenetelmien eroavaisuudet tuottavat haasteita arvosteluiden tulkinnassa. Arvostelukriteerit kattavat myös niin laajoja alueita, että pisteytyksen standardisointi vaikeutuu huomattavasti.

Suositellut

Uusimmat