Hoitajat kärsivät huonosti suunnitelluista tietojärjestelmistä – yli tunti päivässä menee hukkaan
Yksi tyypillisistä ongelmista on samojen tietojen syöttäminen käsin useaan eri tietojärjestelmään. Aikaa valuu hukkaan ja inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa.
IT Insider toimitus
27.6.2022

Vanhentuneet ja käytettävyydeltään heikot tietojärjestelmät ovat yksi sairaanhoitajien työn kuormittavuutta selvästi lisäävä tekijä. Heidän työstään kuluu päivittäin yli tunti tarpeettomaan taisteluun tietojärjestelmien kanssa, selviää Reaktor Healthin tekemästä kartoituksesta.

”Jos tietojärjestelmät olisi sovitettu paremmin hoitotyön tarpeisiin, hoitajat voisivat käyttää joka päivä kaikkiaan tunnin ja neljä minuuttia enemmän aikaa potilaiden hoitoon. Teknologian aiheuttamiin ongelmiin tuhlaantuu nykyään niin paljon aikaa, että paremmin suunnitellut järjestelmät voisivat ratkaista hoitajapulan Suomessa”, Reaktor Healthin johtaja Riku Ruotsalainen toteaa.

Reaktor kartoitti tietojärjestelmien vaikutuksia hoitajien työn arkeen toukokuussa haastattelututkimuksella, johon osallistui 22 sairaanhoitajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Britanniasta. Kaikissa maissa on samantyyppisiä ongelmia tietojärjestelmien kanssa. Eniten ongelmia tuli esille Suomessa.

Ongelmia syntyy esimerkiksi kokonaiskuvan muodostamisessa. Potilaan tiedot on ripoteltu sirpaleisesti eri järjestelmiin. Järjestelmien hankala käytettävyys ja heikosti suunnitellut käyttöliittymät saattavat johtaa siihen, että potilastietoja tallennetaan vääriin paikkoihin.

Kun tietoja on haastavaa löytää, potilaan hoidon kannalta olennaiset tiedot esim. lääkkeistä voivat hoidossa jäädä vaille huomiota – erityisesti kiireisissä tilanteissa kuten päivystyksessä.

Riku Ruotsalainen

Toinen tyypillinen ongelma on samojen tietojen syöttäminen käsin eri järjestelmiin. Tämä vie aikaa ja lisää inhimillisten virheiden todennäköisyyttä.

Yksi ongelmatapaus syntyy, jos potilas siirtyy osastolta tai yksiköstä toiseen ja tiedot eivät siirrykään potilaan mukana. Tällaisissa tilanteissa hoitajat joutuvat tekemään paljon turhaa, manuaalista työtä ja hankkimaan potilastietoja puhelimitse.

”Jos hoitaja pääsisi helpommin käsiksi muiden syöttämiin potilastietoihin, potilaan kokonaisvaltainen, moniammatillinen hoito onnistuisi nykyistä paremmin. Näin ei käy, jos hoitajan pitää navigoida eri alustojen välillä tietoja löytääkseen tai kysyä puhelimitse lääkäriltä asioita, jotka olisi voinut hoitaa nopeammin katsomalla järjestelmästä”, Ruotsalainen sanoo.

Suositellut

Uusimmat