Helsinki loi periaatteet eettiselle datan ja tekoälyn käytölle
Data ja tekoäly mahdollistavat paremmat palvelut ja toimintojen automatisoinnin. Uusilla periaatteilla pyritään varmistamaan palvelujen käyttö hyväksyttävällä tavalla.
IT Insider toimitus
01.12.2022

Helsingin kaupunki aikoo parantaa palvelujaan datan aikaisempaa paremmalla hyödyntämisellä sekä tekoälyratkaiwsuilla Datan ja tekoälyn avulla kaupunki voi aiempaa tehokkaammin automatisoida toimintoja ja parantaa palveluiden laatua, mutta kaupunki haluaa hyödyntää niitä vastuullisesti.

Tekoälyn ja datan käyttöön liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksi, minkä vuoksi Helsinki on laatinut periaatteet näiden eettiselle käytölle.

”Datan ja tekoälyn hyödyntäminen mahdollistavat entistä paremmat palvelut kaupunkilaisille. Samalla eettiset kysymykset nousevat entistä tärkeämmiksi: mikä on oikein ja väärin, ja mitkä ovat yhteiset pelisäännöt? Selkeät eettiset periaatteet ohjaavat kaupungin digikehitystä ja datan ja tekoälyn hyödyntämistä. Tavoitteena on lisätä luottamusta siihen, että kaupunki toimii oikein ihmisten ehdoilla”, sanoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Dataa kertyy suuressa osassa kaupungin toimintaa, esimerkiksi liikenteen järjestelmissä tai kaupungin palveluita käytettäessä. Tekoäly on työkalu, jolla kaupungin datan hyödyntämistä voi mahdollistaa, tukea ja tehostaa.

Uusia eettisiä periaatteita on kahdeksan:

Ihmislähtöisyys
Dataa ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita kehitetään ihmisten hyväksi ja heitä kuunnellen.

Läpinäkyvyys
Kaupunki haluaa viestiä mahdollisimman ymmärrettävästi, miten ja missä dataa ja tekoälyä hyödynnetään.

Selitettävyys
Yksittäinen tulos tai algoritmin yleisen toimintalogiikka pitää pystyä selittämään ymmärrettävästi

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
Datan käytön ja tekoälyratkaisujen lähtökohtana on jokaisen ihmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen.

Vastuu ja luottamuksen ylläpitäminen
Jokaiselle tekoälyä hyödyntävälle palvelulle voidaan osoittaa vastuutaho, johon asiakkailla on mahdollisuus saada yhteys.

Yksityisyys
Kaupungi aikoo käsitellä henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti järjestelmän koko elinkaaren ajan.

Turvallisuus
Dataa ja tekoälyä hyödyntävät järjestelmät ovat hyvin suojattuja ja hallittuja.

Ihmisen kontrollissa
Vastuussa oleva henkilö pystyy seuraamaan ja valvomaan järjestelmän toimintaa sekä tarvittaessa puuttumaan siihen.
Periaatteet sisältävät myös kysymyslistauksen, jonka avulla kaupungin tekoälykehittäjät voivat arvioida periaatteiden käytännön toteutumista.

Suositellut

Uusimmat