Gofore ja CoHumans kehittävät yhdessä eettisen toiminnan mallia työyhteisölle
Kehittämishankkeessa luodaan eettisen toimintakyvyn malli teknologia-alalle ensimmäistä kertaa Suomessa. Eettinen toimintakyky käsittää vastuullisen toiminnan lisäksi myös työelämän laadun.
Kalle Keinonen
13.12.2021

It-palveluyritys Gofore ja työelämän kehittämiseen keskittyvä konsulttiyhtiö CoHumans aloittavat yhdessä eettisen toimintakyvyn kehittämishankkeen. Yritysten tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä työyhteisön eettinen toiminta teknologiayrityksessä on ja miten sitä vahvistetaan. Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta.

Eettisen toimintakyvyn mallin avulla Gofore vahvistaa eettisen toiminnan tietoja ja taitoja sekä yhteisöllisen ja rakenteellisen tason edellytyksiä eettiselle kestävyydelle. Samalla Gofore haluaa vahvistaa asemaansa alansa vastuullisena ja näkemyksellisenä edelläkävijänä sekä tukea työntekijöidensä työelämän laatua.

Digitaalisesta muutoksesta vastaavilla asiantuntijoilla on suuri eettinen vastuu. Goforen mukaan se käsittää eettisten uhkien torjumisen lisäksi myös sen, että digitalisaation avulla etsitään mahdollisuuksia yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkomiseen.

Vastuullisen toiminnan lisäksi työyhteisön eettinen toimintakyky liittyy vahvasti työelämän laatuun. Eettinen työyhteisö kehittää Goforen mukaan esimerkiksi kunnioittavaa, psykologisesti turvallista vuorovaikutuskulttuuria.

Gofore ja CoHumans ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä. Yritykset ovat luoneet Goforen eettisen ohjeistuksen, Code of Ethics. Lisäksi yritykset ovat toteuttaneet mm. uusia sisältöjä tekoälyn etiikan valmennuksiin sekä analyysityökaluja uusien asiakasprojektien sekä edistyneen data-analytiikan eettiseen arviointiin.

”Goforen ajattelutavassa uraauurtavaa on se, että eettisen toiminnan myötä vastuullisuus tulee koko henkilöstön asiaksi. Tämä on tapa, jolla itsenäistä asiantuntijatyötä tekevien ammattilaisten organisaatiossa vastuullisuutta tuleekin lähestyä. Eettisen toimintakyvyn kehittämisen hanke antaa goforelaisille myös välineitä tukea Goforen asiakasorganisaatioita ja kumppaneita etiikan näkökulman huomioimisessa ja kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa”, sanoi CoHumansin toimitusjohtaja Anna Seppänen.

Työsuojelurahasto tukee hanketta 27 000 euron kehittämisavustuksella. Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa parannetaan suomalaisen työelämän laatua uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen.

Kuva Nathan Dumlao Unsplash

Suositellut

Uusimmat