EU tavoittelee uudella direktiivillä parempaa kyberturvaa
EU:n radiolaitedirektiivi vaikuttaa vahvasti etenkin verkkolaitteiden yksityisyyden suojaan. Siirtymäaika päättyy elokuun alussa 2024.
Kalle Keinonen
14.2.2022

Euroopan unioni haluaa parantaa kansalaistensa kybeturvallisuutta. EU valmistelee uutta radiolaitedirektiiviä, jonka tavoitteena on saada unionin alueella myytäville laitteille yhtenäiset tietoturvavaatimukset.

Tavoitteena on parantaa etenkin käyttäjien yksityisyydensuojaa. Lisäksi halutaan suojata viestintäverkkoja ja ennaltaehkäistä petoksia, joissa tavoitellaan taloudellista hyötyä ja hyödynnetään verkon laitteita.

Erityisen huomion kohteena ovat erityisesti lasten käyttämät ja lastenhoitoon liittyvät laitteet sekä päälle puettavat laitteet.  Jatkossa laitteissa tulee muun muassa olla ominaisuuksia, jotka suojaavat laitteissa käsiteltäviä henkilötietoja.

Radiolaitedirektiivi koskee internetiin suoraan tai toisen laitteen kautta liitettäviä langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, leluja, WLAN-laitteita ja älykelloja.

”EU-tasoiset vaatimukset luovat pohjan langattomien laitteiden tietoturvallisuudelle – se luo uuden normaalin. Aiemmin tietoturva on jäänyt laitevalmistajien päätettäväksi, mutta nyt peli muuttuu. Tämä on iso muutos erityisesti laitevalmistajille – ne joutuvat panostamaan merkittävästi nykyistä enemmän laitteidensa tietoturvaan”, sanoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutinen.

Markkinoille saatettavien laitteiden tulee täyttää EU:n yhtenäiset tietoturvavaatimukset 1.8.2024 mennessä. 

EU on asettanut langattomille laitteille lisävaatimuksia aiemminkin. Vuonna 2018 EU antoi radiolaitedirektiivin nojalla asetuksen, jonka tavoitteena oli parantaa hätäpuhelun soittajan paikannusta älypuhelimissa. Asetuksen mukaan älylaitteiden pitää olla yhteensopiva ainakin eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän kanssa.

Suositellut

Uusimmat