EU-parlamentti hyväksyi säännöt tekoälylle ensimmäisenä maailmassa
EU AI Act luokittelee tekoälyn käyttötarkoituksia riskien mukaan. Kansalaisia luokittelevat ja hyväksikäyttävät tavat käyttää tekoälyä on kielletty kokonaan. EU:n parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä säädoksen tekoälyn käytölle. EU AI Act -niminen säädös määrittelee säännöt turvalliselle ja hyväksytylle tekoälyn käytölle. EU:n regulaatio on ensimmäinen maailmassa. Asetus hvyäksyttiin äänin 523-46. Asetus luokittlee eri tekoälyn käyttötapauksia niiden riskin mukaan. […]
IT Insider toimitus
14.3.2024

EU AI Act luokittelee tekoälyn käyttötarkoituksia riskien mukaan. Kansalaisia luokittelevat ja hyväksikäyttävät tavat käyttää tekoälyä on kielletty kokonaan.

EU:n parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä säädoksen tekoälyn käytölle. EU AI Act -niminen säädös määrittelee säännöt turvalliselle ja hyväksytylle tekoälyn käytölle. EU:n regulaatio on ensimmäinen maailmassa. Asetus hvyäksyttiin äänin 523-46.

Asetus luokittlee eri tekoälyn käyttötapauksia niiden riskin mukaan. Kaikkein korkeimman riskin käyttötapaukset on kielletty. Esimerkiksi ihmisten sosiaalinen algoritminen luokittelu ei ole hyväksyttävää tekoälyn käyttöä.

Muutenkin korkeamman riskin käyttötapauksissa säännöt ovat tiukempia kuin matalamman riskin tapauksissa. Korkeamman riskin käyttotapauksia ovat esimerkiksi tekoälyn käyttö opetuksessa ja kriittisen infrastruktuurin hallinta.

Asetuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2021 jo kauan ennen nykyisten laajan kielimallin generatiivisten tekoälytuotteiden läpimurtoa. EU:n ministerineuvoston pitää hyväksyä asetusteksti keväällä. Yleiskäyttöisten tekoälyjen osalta asetus tulee vaoimaan vuoden 2025 alussa. Muut osat asetuksesta tulevat voimaan vuonna 2026.

Suositellut

Uusimmat