EU haluaa tekoälyn vastuuseen vahingoista
Tavoitteena on parantaa kuluttajien asemaa tilanteissa, joissa tekoäly aiheuttaa vahinkoa.
IT Insider toimitus
29.9.2022

Euroopan komissio haluaa tekoälyä hyödyntävien tuotteiden valmistajat korvausvelvollisiksi tilanteissa, jossa tekoälyn toiminta aiheuttaa vahinkoa valmistajasta johtuvasta syystä.

Valmistaja on ehdotuksen mukaan vastuussa, jos tuotteesta tulee vaarallinen ohjelmistopäivityksen, tekoälyn tai digitaalisen palvelun vuoksi. Lisäksi vastuu koskee kyberturvallisuushaavoittuvuuksin korjaamisen laiminlyöntiä.

Direktiiviehdotus mahdollistaa valmistajan syyttämisen oikeudessa, mikäli esimerkiksi droonien tai robottien automaattinen toiminta aiheuttaa vahinkoa.

Uuden ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt tietojen saantiin ja todistustaakan keventämiseen tekoälyjärjestelmien aiheuttamien vahinkojen yhteydessä.

Lisäksi uudet säännöt helpottavat korvauksen saamista esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijaa on syrjitty tekoälyteknologiaan perustuvassa rekrytointiprosessissa.

Todistustaakan osalta todisteeksi riittää merkityksellinen virhe ja kohtuullisen todennäköinen syy-yhteys tekoälyn toimintaan.

Lisäksi uhreilla on esityksen mukaan oikeus saada todisteita yrityksiltä ja palvelun toimittajilta tapauksissa, joihin liittyy suuririskistä tekoälyä.

Komission ehdotus vaatii seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän.

Suositellut

Uusimmat