Esko Systems laajenee Mediconsultin ratkaisuilla
Kotimainen potilastietojärjestelmää kehittävä Esko valitsi suun terveydenhuoltoon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmiin Mediconsultin ratkaisut.
IT Insider toimitus
28.6.2022

Suomalainen asiakas- ja potilastietojärjestelmää kehittävä Esko Systems valitsi kilpailutuksen perusteella Mediconsultin ratkaisut sekä suun terveydenhuollon että sosiaalihuollon tietojärjestelmiksi.

Mediconsultista tulee suomalaisen Esko Systemsin kumppani, joka mahdollistaa Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamisen. Kahden erillisen kilpailutuksen vertailuarvioinneissa painotettiin laatua 60 % ja hintaa 40 %.

”Esko Systems rakentaa hyvinvointialueille yhtenäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta, johon toteutamme itse potilastietojärjestelmän ja hankimme valmisratkaisut suun terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Mediconsultin kanssa pääsemme kumppaneina rakentamaan kotimaisin voimin yhtenäisen järjestelmäkokonaisuuden, jossa keskiössä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet mahdollisimman hyvin kattava käytettävyydeltään erinomainen kokonaisuus”, kertoo Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

Esko Systems Oy on voittoa tavoittelematon In-house -toimija ja yhtiön tarjoamia palveluja voi käyttää ilman kilpailutusta tulemalla mukaan omistajaksi yhtiöön.

Ensimmäisenä Eskon laajamittaiseen käyttöön on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Esko-potilastietojärjestelmä on ollut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käytössä jo useita kymmeniä vuosia.

Suun terveyhdenhuollon voittaja oli Medikonsultin Saga Suunterveydenhuolto. Yksi hankinnan keskeisistä kriteereistä on, että Eskon osioita käytetään mahdollisimman monissa toiminnoissa ja hankittavan järjestelmän osalta käyttöön tulisivat suun terveydenhuollon kirjaamisen ydintoiminnot. Saumaton yhteentoimivuus tuo sote-ammattilaiselle sujuvan käyttökokemuksen.

Suun terveydenhuollon tietojärjestelmän kilpailutuksessa Mediconsultin Saga Suun terveydenhuolto sai parhaimmat laatupisteet käytettävyysarvioinnissa. Tarjousten kokonaisvertailussa Mediconsult oli selkeästi ykkönen sekä laadun että kustannustehokkuuden osalta.

Hankinnan kokonaisvertailuhinta on 2 143 100 euroa. Suun terveydenhuollon kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen.

Sosiaalihuollon ratkaisun voitti puolestaan Saga Sosiaalihuolto. Esko Systemsin tavoitteena oli hankkia asiakkaina olevien hyvinvointialueiden sosiaalihuollon palvelujen ja toiminnan kehittämistä tukeva sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, joka vastaa kansallisia vaatimuksia.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Hankinnan kokonaisvertailuhinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on 3 565 488,00 euroa.

Suositellut

Uusimmat