Enfo jakautuu konsultti- ja palveluyhtiöiksi
Uusilla yhtiöillä on selvästi eroavat toiminta-alueet ja liiketoiminnot.
IT Insider toimitus
29.11.2022

Konsultti- ja it-palvelutalo Enfo aikoo jakautua kahdeksi osakeyhtiöksi. Enfo Consulting irtautuisi nykyisestä Enfosta ja keskittyisi jatkossa konsultointiliiketoimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Toinen osa jakautumisesta ”Enfo IT Services” kattaisi Suomessa IT-palveluja tarjoavan Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen ja sisältäisi alustapalvelut, loppukäyttäjille suunnatut palvelut ja yritysten tukipalvelut. Enfo IT Services jatkaisi toimintaansa Enfo-brändin alla.

Suunnitellun jakautumisen tarkoituksena on terävöittää Enfon konsultointi- ja IT-palveluliiketoimintojen asemointia markkinassa ja luoda vahvempia edellytyksiä liiketoimintojen kasvulle, mahdollistaa niiden toimintojen kehittäminen aiempaa tehokkaammin ja tehdä niistä houkuttelevampia asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Enfo Oyj:n hallitus suunnittelee Enfo Oyj:n konsultointiliiketoiminnan eriyttämistä uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön (”Enfo Consulting”) osittaisjakautumisen kautta:

”Enfo Consulting” sisältäisi Enfo Oyj:n nykyiset konsultointiin keskittyvät liiketoiminta-alueet, Applications & Data Sweden, Data & Analytics Finland ja Digital Trust Sweden, sekä Business Application -liiketoimintayksikön ja kaikki Enfo Oyj:n tytäryhtiöt, kuten Enfo Sweden AB, jotka jatkaisivat toimintaansa erillisinä juridisina yksikköinä Enfo Consulting -yhtiön alla.

Enfo Consultingin brändi on tarkoitus uudistaa, ja yhtiön uusi brändi ja nimi arvioidaan julkistettavan vuoden 2023 keväällä. Enfon konsultointiliiketoiminnot toimivat Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2021 ne työllistivät 469 henkilöä ja niiden liikevaihto oli yhteensä noin 68,3 miljoonaa euroa.

Enfo-nimellä jatkava IT-palveluliiketoiminta työllisti vuonna 2021 Suomessa 280 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 36,7 miljoonaa euroa.

”Suunniteltu jakautuminen on jatkoa Enfon kasvustrategialle, sillä sen tavoitteena on terävöittää molempien liiketoimintojen asemointia markkinassa ja luoda vahvempia edellytyksiä niiden kasvulle. Sen odotetaan myös parantavan liiketoimintojen kilpailukykyä, sillä molemmat yhtiöt voisivat palvella omia asiakkaitaan ja vastata heidän tarpeisiinsa entistä paremmin sekä tarjota työntekijöilleen houkuttelevia uramahdollisuuksia”, sanoo Enfo Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Valorinta.

Enfon suurin osakkeenomistaja Osuuskunta KPY tukee Enfon suunnitelmia.

Enfo perustelee jakautumista erilaisilla liiketoiminnoilla ja erilaisilla toiminta-alueilla. Enfon konsultointiliiketoiminnot keskittyvät tällä hetkellä Ruotsin ja Suomen markkinoihin, kun taas Enfon IT-palvelut tarjoaa palveluita Suomesta. Enfon konsultointi- ja IT-palveluliiketoimintojen asiakassegmentit sekä toiminta- ja toimitusmallit eroavat myös toisistaan.

Suunnitellun jakautumisen jälkeen sekä Enfo IT Services että Enfo Consulting voisivat kehittää toimintaansa entistä tehokkaammin omilla markkinoillaan. Suunnitellun jakautumisen odotetaan vapauttavan molempien liiketoimintojen kasvupotentiaalin:

Jakautuminen selventäisi liiketoimintojen painopisteitä ja mahdollistaisi omistaja-arvon luomisen molemmille yhtiöille.
Jakautumisen myötä sekä Enfo Consulting että Enfo IT Services voisivat paremmin tarttua omiin erityisiin liiketoimintamahdollisuuksiinsa ja vastata asiakkaittensa tarpeisiin entistä paremmin erilaisia toimintamallejaan hyödyntäen.
Aiempaa virtaviivaisempi ja fokusoidumpi tarjooma tekisi molemmista yhtiöistä entistä houkuttelevampia asiakkaille sekä nykyisille ja tuleville työntekijöille.

Enfon toimitusjohtaja Mikko Valorinta siirtyy perustettavan uuden konsulttiyhtiön johtoon.

Liiketoiminnoilla on hyvin erilaiset arvonluontiprofiilit, joten jakautuminen selkeyttäisi niiden sijoittajatarinoita, mikä helpottaisi yhtiöiden omistuspohjan mahdollista laajentamista ja uuden pääoman hankkimista.

Enfon nykyinen toimitusjohtaja Mikko Valorinta siirtyy Enfo Consultingin toimitusjohtajaksi ja Enfon toimitusjohtajaksi tulee Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen johtaja Nina Annila.

Tukitoiminnot jaetaan kahden yhtiön kesken.

Jakautumisen uskotaan tapahtuvan ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Suositellut

Uusimmat