Eettinen datankeruu voi olla tulevaisuuden markkinaetu
Jyväskylän yliopiston tutkijat pyrkivät selvittämään, miten kuluttajat suhtautuvat datan luovuttamiseen verkossa. "Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa" -hanke sai reilun 120 000 euron tutkimusrahoituksen Media-alan tutkimussäätiöltä.
Kalle Keinonen
26.1.2022

Journalistista sisältöä tuottavat mediatalot toimivat yhä enemmän verkkoalustoilla. Kamppaillessaan asiakkaista muiden sisällöntuottajien kanssa, mediaorganisaatioiden digitaalisten asiakaspolkujen eettisyys voi olla tulevaisuuden merkittävä markkinaetu.

Jyväskylän yliopiston tutkijat aloittavat ”Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa” -hankkeen, jossa tutkijat perehtyvät digitaaliseen asiakaspolkuun mediatalojen ja median käyttäjien näkökulmasta. Hanke toteutetaan kielten ja viestinnän laitoksella osana journalistiikan oppiainetta, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt hankkeelle reilun 120 000 euron tutkimusrahoituksen.

Tärkeä tutkimuskysymys liittyy datan luovuttamiseen: Mikä saa henkilön tarttumaan mediayhtiön tarjoamaan sisältöön ja samalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan eli dataa, jota verkkokäytössä vaaditaan?

Käytännössä datan luovuttaminen on verkossa asioiville ihmisille arkipäivää. Jatkuva datan kerääminen on kuitenkin synnyttänyt useissa verkon käyttäjissä epäluuloa ja negatiivisia tunteita. Esimerkiksi britannialaisen BBC:n havaintojen mukaan epäluottamus heijastui koko dataa keräävää konsernia kohtaan.

”Epäluulon seurauksena on syntynyt äärimmäinen reaktio, niin sanottu disconnect-ilmiö. On ihmisiä, jotka eivät hyväksy datan luovuttamista, vaan ainoana hallinnan mahdollisuutena lopettavat verkkoalustojen käyttämisen kokonaan. Tämä on todellinen huoli ja iso kysymys myös journalistista sisältöä tuottaville organisaatioille”, sanoo tutkimushanketta johtava journalistiikan ja viestinnän apulaisprofessori Karoliina Talvitie-Lamberg.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijan Juha Munnukan mukaan kuluttajien luottamus datan keräämistä ja käyttöä kohtaan vaikuttaa mediatalojen asiakassuhteisiin ja sitä kautta liiketoimintaan. Tästä syystä kuluttajien suhtautumista datan luovuttamiseen on syytä tutkia.

Tutkimuksen lopuksi yliopisto järjestää työpajoja, joissa luodaan hahmotelma tulevaisuuden eettisestä datapolusta yhdessä mediaorganisaatioiden edustajien kanssa käyttäen tutkimuksessa kerättyä aineistoa.

”Tavoitteena on, että mediatalot saisivat konkreettista, tutkimukseen perustuvaa tietoa, jolla olisi vaikutusta niiden käytännön toimintaan ja kehitykseen”, Talvitie-Lamberg kertoo.

Suositellut

Uusimmat