Digitalisaatio mahdollistaa myös laivojen luotsauksen mantereelta käsin
Meriliikenteen digitalisaatio etenee. Testeissä M/S Viikki välitti Kokkolasta reaaliaikaista tietoa liikkeistään ja ympäröivistä olosuhteista Turussa sijaitsevaan etäluotsauskeskukseen.
IT Insider toimitus
19.5.2022

Kokkolan satamasta ohjattiin ulos ensimmäinen tulevaisuuden väyläpalveluiden tekniikalla varustettu alus. Järjestelmiä testattiin rinnakkain tavallisen luotsauksen kanssa. Etäluotsauksessa luotsien ei enää tarvitsisi nousta satamaan tulevien alusten komentosillalle olosuhteista riippumatta, vaan työn voisi tehdä lämpimässä monitorien valossa.

Käytössä oli ESL Shippingin M/S Viikki. Laiva välitti reaaliaikaista tietoa laivan liikkeistään ja väylän olosuhteista Novia ammattikorkeakoulun Turussa sijaitsevaan etäluotsauskeskukseen.

Tulevaisuuden väyläpalveluiden kehitys on osa Sea4Value Fairway -ohjelmaa, jossa yritykset ja korkeakoulut tutkivat etäluotsauksessa ja tulevaisuuden meriväylällä käytettävää teknologiaa, tarvittavaa dataa, toimintatapoja ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää digitalisaation keinoin entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää meriliikennettä.

Testissä Viikkiä luotsattiin täysin perinteisesti ja etäluotsauksen tekniikkaa kokeiltiin rinnakkaisena.

”On hienoa olla mukana testaamassa tulevaisuuden etäluotsaustekniikkaa ja nähdä mihin tämänhetkinen tekniikka pystyy”, kommentoi aluksen päällikkö Timo Kosunen.

Finnpilot Pilotagen luotsi Timo Nummi oli mukana Viikin komentosillalla mahdollistamassa aluksen ohjailukomentojen oikea-aikaisen välittymisen etäluotsauskeskukseen. Analyysiä etäluotsaustilanteesta teki luotsi Ville Mattila.

Etäluotsi Joakim Kantola seurasi luotsauksen visualisoitua tietoa näytöiltä Turussa.

Kokeilussa käytettiin Brighthouse Intelligencen kehittämää datankeräys- ja siirtojärjestelmää sekä etäluotsauskeskusta ja Awake.ai:n luomaa safety contours -visualisaatiota. Fintraffic VTS:n tutkilta tuotettu tieto väylän liikenteestä välittyi avoimen rajapinnan avulla etäluotsille.

Suomessa etäluotsaus on luotsauslain mukaan ollut mahdollista vuodesta 2019. Fairway-projektissa ja nyt tehdyssä kokeilussa kerättyä tietoa ja kokemusta käytetään etäluotsausprosessin ja teknologian toteutuksessa. Kokeilu antoi tietoa esimerkiksi siitä, toimivatko käytetyt järjestelmät oikein, kerättiinkö oikeanlaista dataa ja siirtyikö etäluotsille kaikki tarpeellinen tieto oikeaan aikaan.

”Vaikka erilaisia autonomisia aluksia on testattu Suomessa ja maailmalla jo muutamien vuosien ajan, on itse etäluotsauksen toteuttaminen vielä vuosien päässä. Tämä oli kuitenkin rohkaiseva kokeilu ja olemme nyt jo pienen askeleen lähempänä tuota päivämäärää”, Finnpilot Pilotagen luotsausjohtaja Sanna Sonninen sanoo.

Suositellut

Uusimmat