Digitaaliset vedet -ohjelma kehittää Suomen vesistöjen digitaalista kaksosta
Digitaalinen vesistö antaa aiempaa parempia mahdollisuuksia ennakoida esimerkiksi äärisääilmiöiden tai ihmisen tekemien päätösten vaikutusta vesistöihin.
IT Insider toimitus
28.11.2023

Suomessa käynnistyy uusi Digitaaliset vedet -lippulaivaohjelma, jonka tavoitteena on luoda vesistöistä digitaalinen kaksonen ennakoimaan päätösten vaikutuksia vesialueisin.

Suomen Akatemian rahoittaman ohjelman muita tavoitteita on tuottaa huippututkimusta ja innovaatioita vesivarojen turvaamiseen. Ohjelmaa johtaa Oulun yliopisto ja muita kumppaneita ovat ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos.

Yhteistyössä on mukana kotimaisia tutkimusinfrastruktuureja, kansainvälisiä tutkimusorganisaatioita, lähes 200 yritystä sekä julkisyhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä.

Vesiliiketoiminnan arvo vuositasolla on nykyisin maailmanjaajuisesti 400–500 miljardia euroa vuosittain. Suomessa vesiliiketoiminnan arvo on noin 4 miljardia euroa.

”Nyt käynnistyvä digitaalisten vesien lippulaiva edistää merkittävästi vedestä saatavaa tarkkaa digitaalista tietoa. Tähän mennessä Paikkatietokeskus on ollut tutkimassa ja kehittämässä menetelmiä digitaalisen tiedon keräämiseen esimerkiksi metsistä ja muista luonnonympäristöistä, jopa marjoista”, kertoo tutkimusprofessori Harri Kaartinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on testannut yhdessä Turun yliopiston kanssa menetelmiä jokiympäristöjen kartoitukseen valuma-aluieden digitaalisia kaksosia varten. Kuvan vene mittaa vedenalaisia ja veden yläpuolisia kohteita.

Suositellut

Uusimmat