Kulttuuri ja osaajapula hidastavat pilvisiirtymää
Vasta 5-15 prosenttia kaikesta laskennasta on siirtynyt pilveen. AWS:n EMEA-johtaja Tanuja Randery ja yritysstrategisti Mark Schwartz kertoivat IT Insiderille, mikä estää organisaatioita siirtymästä julkiseen pilveen.
Kalle Keinonen
03.6.

Pandemian kiihdyttämä pilvisiirtymä on vahvistanut pilvipalveluratkaisuja tarjoavan Amazon Web Servicesin (AWS) kasvua tuntuvasti. Tällä hetkellä yhtiön globaali kasvuvauhti on 37 prosenttia vuodessa. Yhtä korkeisiin lukemiin yltävät myös AWS:n kilpailijat, kuten Microsoft Azure sekä Google Cloud. 

AWS toimii tällä hetkellä 26 maassa ja sillä on 84 saatavuusaluetta (Availability Zone), jotka kukin muodostuvat vähintään yhdestä datakeskuksesta. Suomea lähin AWS:n saatavuusalue sijaitsee Tukholmassa. Lisäksi AWS rakentaa pienempiä pilvipalvelualueita (Local Zone) kaupunkeihin, joissa yhtiöllä ei ole vielä saatavuusaluetta. Helmikuussa yhtiö kertoi lanseeraavansa 32 uutta Local Zonea, joista yksi sijoittuu Helsinkiin.

Statistan arvioiden mukaan julkisten pilvipalveluiden markkinoiden yhteenlaskettu liikevaihto tulee olemaan 495 miljardia dollaria vuonna 2022. Vuoteen 2017 verrattuna yhteenlaskettu liikevaihto nousee jopa 340 prosentilla.

Luvut ovat hämmentäviä, mutta vielä hämmentävämpää on markkinoiden valtava potentiaali: AWS:n arvioiden mukaan vasta 5-15 prosenttia kaikesta laskennasta on siirtynyt julkiseen pilveen. Vaikka suurimpien pilviyhtiöiden kasvu on ollut lähes satumaista, on niillä edessään vielä kasvun kannalta valtavan pitkä matka.

Tarvetta pilviosaajille

Pilvipalveluiden tarjoamat hyödyt ovat kiistattomia: maksat vain käyttämistäsi resursseista ja niitä on aina tarjolla, palvelut ovat skaalautuvia ja niitä löytyy kaikkiin tarpeisiin, et tarvitse omaa infrastruktuuria ja palveluntarjoaja pitää tietoturvan ajan tasalla. Nämä ovat vain tunnetuimpia esimerkkejä – todellisuudessa pilvi tarjoaa myös paljon muita hyötyjä.

Silti vasta hyvin pieni osa kaikesta laskennasta on siirtynyt julkiseen pilveen. IT Insiderin haastatteleman AWS:n EMEA-johtaja (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Tanuja Randeryn mukaan suurin este yritysten pilvisiirtymälle on pilviosaamisen puute.

Vastauksena AWS on investoinut satoja miljoonia dollareja kasvattaakseen ihmisten tietoisuutta digitaalisuudesta. Yhtiö tarjoaa ilmaisia kursseja, joiden avulla se aikoo kouluttaa jopa 29 miljoonaa uutta pilvipalveluosaajaa.

Randeryn mukaan vanhempien yritysten kohdalla ympäristön vaihtaminen tuottaa haasteita. ”Meidän täytyy auttaa (vanhoja) yrityksiä muuttamaan ajatusmalliaan ydinliiketoiminnan suojelemisesta ydinliiketoiminnan innovointiin. Järjestämme asiakkaillemme digitaalisia työpajoja opettaaksemme heitä innovoimaan.”

Lisäksi Randery mainitsee lyhyen ja pitkän aikavälin ajattelun vastakkaisuuden: ”Usein kiireelliset tehtävät menevät ’tärkeämpien’ tehtävien edelle”. Randeryn mielestä perinteisten yritysten työntekijät ovat usein niin kiireisiä, etteivät he kykene ottamaan askelta taaksepäin ja katsomaan isoa kuvaa.

Siirtymä edellyttää myös organisaation kulttuurin muutosta

AWS:n yritysstrategisti Mark Schwartz näkee haasteita organisaatioiden kulttuurissa. Monet vanhat organisaatiot sääntelevät tarkasti teknologiaan virtaavaa rahaa. Riskejä ”pienennetään” huolellisella suunnittelulla ja tarkalla rahankäytöllä.

”Isoa muutosta tekevillä yhtiöillä ei ole oikeanlaista kulttuuria tai osaamista, sillä niiden toiminta- ja työtavat pohjautuvat siihen, mitä ne tekevät tällä hetkellä. Siksi autan yhtiöitä ymmärtämään, miten niiden kannattaisi muuttaa kulttuuriaan ja osaamistaan niin, että ne olisivat linjassa yhtiön tulevaisuuden kanssa”, hän toteaa.

Schwartzin mielestä perinteisten organisaatioiden tapa käsitellä riskejä on jo itsessään riski. Perusteellinen suunnittelu on aikaa vievää ja saattaa johtaa siihen, että suunnitelmat ehtivät vanhentua ennen kuin niitä ehditään panna täytäntöön.

”Sen sijaan organisaatiot voivat työskennellä pienien palasten kanssa, rahoittaa niitä ja kerätä markkinoilta palautetta nähdäkseen, ovatko ne toimivia toteutuksia”, hän sanoo.

Schwartzin mukaan pilvi sekä Devops-toimintamalli mahdollistavat uusien ominaisuuksien tai tuotteiden nopean kokeilun. ”Jos toteutukset toimivat, niihin voi investoida enemmän. Jos eivät, niihin ei tarvitse investoida enempää. Nopeuden lisäksi toimintapa helpottaa riskien käsittelyä.”

IT Insider kävi Amazonin vieraana AWS Summitissa Tukholmassa.

Suositellut

Uusimmat