Asiantuntijat kertovat, mitä he pelkäävät tekoälyn tulevaisuudessa
Sadat asiantuntijat listasivat omat pelkonsa ja toiveensa tekoälyn tulevaisuuden suhteen, ja he ovat enemmän huolissaan kuin innoissaan.
Max Lehtinen
27.6.2023

Vaikka asiantuntijat uskovat tekoälyn parantavan ihmisten elämää vuoteen 2035 mennessä, moni pelkää tekoälyn vaarojen olevan suurempia kuin hyödyt, selviää Pew Research Centerin ja Elonin yliopiston kyselytutkimuksesta

Kaiken kaikkiaan jopa 37 prosenttia asiantuntijoista vastasi olevansa enemmän huolissaan kuin innoissaan muutoksista, jotka tapahtuvat ihmisten elämässä teknologian ja tekoälyn avulla vuoteen 2035 mennessä. 

42 prosenttia vastaajista sanoi olevansa yhtä innoissaan kuin huolissaan.

Tutkimukseen valittiin noin 300 eri alojen asiantuntijaa johtajista tutkijoihin, ja heitä pyydettiin kirjoittamaan avoimien kysymyksien avulla ihmisen ja tekniikan välisen tulevaisuuden haitoista ja hyödyistä.

Asiantuntijoiden yleisimmät vastaukset on tiivistetty alle teemoittain.

Digitaalisten järjestelmien ihmiskeskeinen kehittäminen tulevaisuudessa

Hyödyt: Asiantuntijat uskovat, että digitaaliset järjestelmät integroituvat ihmisten elämään yhä enemmän, mikä johtaa älykkäämpiin käyttötavaroihin, ympäristöihin ja organisaatioihin. Koulutus-, viihde- ja kuljetuspalvelut paranevat. Jokaisella on tulevaisuudessa oma henkilökohtainen tekoälyavustaja. 

Haitat: Jos innovaatioiden käyttöä ohjaavat taloudelliset ja poliittiset syyt, eriarvoisuus ja erimielisyydet voivat lisääntyä. Tekoälyä saatetaan käyttää ihmisten kontrolloimiseen. Eettinen suunnittelu jää helposti taka-alalle teknologioiden kehittyessä. 

Ihmisoikeuksien tulevaisuus

Hyödyt: Digitaalisia työkaluja voidaan muokata siten, että ihmiset voivat vapaasti puhua oikeuksiensa puolesta. Digitaalisten työkalujen jatkuva kehitys voi auttaa ihmisiä kommunikoimaan ja oppimaan tehokkaammin. Teknologia antaa ihmisille pääsyn tietoon, joka auttaa heitä elämään parempaa elämää. 

Haitat: Yksityisyydensuojaa on vaikea säilyttää. Rikokset ja häirintä voivat levitä yhä laajemmalle alueelle. Tekoäly saattaa johtaa työpaikkojen menetykseen, mikä lisää köyhyyttä ja heikentää ihmisten merkitystä yhteiskunnalle.

Ihmistietämyksen tulevaisuus

Hyödyt: Ihmisten kanssakäyminen ja normit pohjautuvat yhä enemmän tiedolle ja taidolle. Luotettavat tietolähteet lisääntyvät ja herättävät kiinnostusta herkemmin. Digitaalisissa järjestelmissä voidaan varmistaa, että tieto on todennettua, päivitettyä ja helposti löydettävissä. 

Haitat: Tietoa menetetään tai ymmärretään väärin disinformaation vuoksi. Tekoälyn jatkuva apu voi johtaa ihmisten kognitiivisten taitojen heikkenemiseen. Digitaaliset laitteet luovat vakuuttavasti kokemuksia, joihin voi kadottaa todellisuudentajun. 

Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuus

Hyödyt: Terveydenhuollon vallankumous, joka parantaa ihmisterveyden kaikkia osa-alueita ja lisää hyvinvointia. 

Haitat: Digitaalisten järjestelmien omaksuminen aiheuttaa ahdistusta, kun teknologia sulautuu yhä enemmän ihmisten elämään ja sosiaalisiin järjestelmiin. Ihmiset saattavat korvata sosiaaliset kohtaamiset teknologian avulla. Työpaikkojen siirtyminen tai katoaminen voi aiheuttaa globaaleja ongelmia. Teknologiaan saattaa kohdistua hyökkäyksiä tai sitä käytetään aseena.

Ihmissuhteiden, hallintojen ja instituutioiden tulevaisuus 

Hyödyt: Ihmiset voivat luoda uusia digitaalisia standardeja ja säännöksiä, jotka edistävät sosiaalista ja tyydyttävää toimintaa. Ihmiset kehittävät uusia normeja digitaalista elämää varten, ja lukutaito kehittyy.

Haitat: Normit ja lait eivät välttämättä kehity tekniikan mukana riittävän nopeasti. Autonomisten aseiden ja kybersodankäynnin riskit kasvavat. Ihmisten luottamus toisiaan kohtaan voi vähentyä. Tämä voi lisätä polarisaatiota, kognitiivista dissonanssia ja yleisen keskustelun hiipumista samalla vieden pohjan demokratialta. 

Monet asiantuntijoista pitävät tekoälyä myös uhkana ihmiskunnan olemassaololle, mutta he korostavat samalla, että nyt tehdyt valinnat voivat pitää teknologian suunnan positiivisena.

Kuva: Markus Winkler  

Suositellut

Uusimmat