Historiallinen hetki: EU:n ensimmäinen datan välityspalvelu rekisteröitiin Suomeen
Datan kollektiivista hyödyntämistä ja jakamista edistävä EU:n datanhallinta-asetus astui täysimääräisesti voimaan 2.1.2024.
Max Lehtinen
11.1.2024

Suomen Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on hyväksynyt Euroopan ensimmäisen datan välityspalvelun EU:n uuden datanhallinta-asetuksen (DGA) vaatimusten perusteella. 

Ensimmäisen datapioneerin kunnian sai suomalainen DataSpace Europe, joka välittää dataa “esimerkiksi maatalousyrittäjien, ruokaketjun, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan toimijoiden välillä”. Yrityksen tavoitteena on yhdistää tietolähteitä ja luoda datalla arvoa toimitusketjun läpi.

Datan välityspalvelut ovat yleisemmin nähtynä DGA:n määrittämiä riippumattomia datan jakamisen osapuolia, joiden tarkoituksena on esimerkiksi ehkäistä datan väärinkäyttöä ja varmistaa datasopimusten sekä lakien noudattaminen. Ne ovat linkki datan omistajien ja hyödyntäjien välillä. 

Vaatimuksina datan välityspalveluille ovat muun muassa puolueettomuus, muiden lakien (esim. GDPR) noudattamiskyky ja vahva tietoturvajärjestelmä.  

Täysimääräisesti vuoden 2024 alussa voimaan astuneen DGA:n pohjimmaisena tarkoituksena on lisätä datan saatavuutta esimerkiksi julkisen sektorin datan uudelleenkäytön avulla ja tehdä datan siirtämisestä tarkemmin säänneltyä. 

DGA tukee samalla eurooppalaisten datapankkien perustamista ja kehitystä erinäisillä strategisilla aloilla, joihin osallistuu sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi terveydenhuolto sekä maatalous-, teollisuus- ja teknologia-ala. 

DGA pyrkii edistämään näillä ja muilla aloilla nk. data-altruismia eli yleisen hyvän edistämistä datan avulla. DGA määrittää kehikon myös data-altruismipohjaisille organisaatioille. 

Eurooppalaisille yrityksille uusi lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden antaa yleistä etua hyödyntävä datansa luotettavasti julkiseen käyttöön.

Suomessa DGA-rekisteröityjen organisaatioiden toimintaa valvoo Traficom. Traficom ilmoittaa DGA:n mukaisten datan välityspalveluiden tiedot Euroopan komissiolle, joka ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

Suositellut

Uusimmat