Green ICT -portaali auttaa vastuullisen digiliiketoiminnan kehittämisessä
Greenict.fi-portaali tarjoaa organisaatioille oppaita, webinaareja ja pian julkaistavia työkaluja, jotka tukevat organisaatioita vähäpäästöisemmän digitalisaation polulla.
IT Insider toimitus
30.8.2023

Erilaisten digipalvelujen runsas käyttö, datan varastointi ja videoiden kulutus on johtanut ICT-laitteiden ja -palvelujen hiilijalanjäljen suureen kasvuun.

Alalla on kuitenkin myös suuri potentiaali auttaa muita aloja, kuten esimerkiksi liikennetta tai teollisuutta vähentämään päästöjään eli kasvattaa hiilikädenjälkeä.

Green ICT -hankkeen osana syntynyt greenict.fi-portaali tarjoaa tietoa organisaatioille digitaalisen hiilijalanjäljen minimoimisesta ja hiilikädenjäljen kasvattamisesta yhteen paikkaan.

Portaali sisältää esimerkiksi Green ICT -sovelluskehittäjän ja -hankkijan oppaat, runsaan webinaaritallenteiden kokoelman ja syyskuussa 2023 julkaistavia työkaluja, jotka tukevat organisaatioita vähäpäästöisemmän digitalisaation polulla.

Green ICT -hanke on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n, TIVIA ry:n ja LUT-yliopiston yhdessä vuosina 2021–2023 toteuttama. Hanke syntyi Uudenmaan liiton myöntämällä EU-rahoituksella. Hanke on valmentanut Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tukenut yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja. Hankkeen myötä syntyi myös Green ICT -ekosysteemin kaikille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille.

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian mukaan erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutusta ja 3–5 prosentista globaaleja kasvihuonepäästöjä. GeSI SMARTer -raportti puolestaan toteaa, että oikeilla ICT-avusteisilla toimilla voidaan tämän vuosikymmenen aikana pienentää maailman kokonaishiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Green ICT -hankkeen oma selvitystyö kertoo yritysten kiinnostuksesta edistää ilmasto- ja ympäristöystävällistä digitalisaatiota. Tiedon ja konkretian puute hidastaa kehitystä.

“Tietoisuus ICT-alan ympäristövaikutuksista on kasvanut paljon viimeisten vuosien aikana ja tutkimustuloksia tulee jatkuvasti lisää. Internet ja ohjelmistot eivät toimi ajatuksen voimalla, ja esimerkiksi laitteiden elinkaarien arvoketjuihin liittyy tuhansia tuotantoketjuja, aina raaka-aineiden hankinnasta kierrätykseen”, tähdentää Green ICT -hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilä. “Tieto täytyy viedä käytäntöön, ja siksi olemme julkaisseet portaalin, oppaat ja työkalun auttamaan organisaatioita Green ICT -toimissa. Kestävään ICT:hen panostaminen on investointi nopeasti kasvavaan markkinaan.”

“IT-alan vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat edelleen voimakkaassa kasvussa”, muistuttaa Exove Oy:n perustaja-kasvujohtaja ja Koodia Suomesta ry:n puheenjohtaja Janne Kalliola, joka on toiminut Green ICT -hankkeessa ohjausryhmän puheenjohtajana. “Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että meillä on Green ICT:n kaltaisia verkostoja luomassa muutosta ja toivoa. Ekosysteemin avulla voimme yhdistää voimamme ja saada IT-alan päästöt kuriin askel askeleelta.”

Portaali täydentyy syksyn aikana esimerkiksi Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeen julkaisuilla, kuten julkisen sektorin omalla kriteeristöllä Green ICT -hankinnoista.

Suositellut

Uusimmat